Nhiều cơ quan, đơn vị chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật nhân Ngày Báo chí 21-6

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, đối tác đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Thay mặt Lãnh đạo Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, ông Hoàng Hà - Tổng Biên tập đã trân trọng cảm ơn tình cảm mà các cơ quan, đơn vị, đối tác đã dành cho Tạp chí và mong rằng trong thời gian tới, mối quan hệ, hợp tác thông tin, tuyên truyền giữa Tạp chí và các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục được tăng cường.

Trong thời gian tới, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, sẽ nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao hơn nữa hàm lượng khoa học, chuyên sâu, chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung truyền thông chính sách, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Cục Bản quyền tác giả chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Hạnh Chi

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Tuấn Minh

Viện Phim Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Tuấn Minh

Cục Văn hóa cơ sở chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Cục Nghệ thuật biểu diễn chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Uông Hương

Cục Điện ảnh chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Vân Anh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Trường Quản lý cán bộ VHTTDL chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Tuấn Minh

Nhà hát Múa rối Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Vân Anh

Liên đoàn Xiếc Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Hồng Vân

Nhà xuất bản Văn học chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Ảnh: Hồng Vân

THANH DANH

;