Hà Nội: Quận Thanh Xuân có 145 mô hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Mô hình phòng cháy chữa cháy được triển khai đến các hộ dân
 

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã xây dựng 145 mô hình ở 145 khu dân cư, tổ dân phố, theo 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiêu biểu như các mô hình: Con đường bích họa; ngõ phố nở hoa; khu dân cư không có tụ điểm rác, chân rác, quảng cáo rao vặt; đường, ngõ, hộ gia đình không rác; mỗi gia đình một bình cứu hỏa; đoàn kết xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ; đoàn kết giúp nhau học nghề, phát triển kinh tế giảm cận nghèo bền vững… Trong đó đề cao việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các phường làm tốt các mô hình này là Phương Liệt, Kim Giang, Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân Nam...

Việc xây dựng, duy trì các mô hình này là do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân khởi xướng, xây dựng với sự tham gia của các tổ chức thành viên. Việc duy trì thành công các mô hình này, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp ở quận Thanh Xuân.

 

QUỲNH ANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

;