Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), trong các ngày 20 và 21-6, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, ông Hoàng Hà, Quyền Tổng biên tập đã bày tỏ lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, đã tới thăm và chúc mừng Tạp chí trong dịp này và mong rằng trong thời gian tới, mối quan hệ, hợp tác thông tin, tuyên truyền giữa Tạp chí và các cơ quan, đơn vị sẽ ngày càng gắn bó mật thiết. Về phía Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, sẽ không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao tính học thuật, chuyên ngành, chuyên sâu, đóng góp tích cực vào công tác nghiên cứu, thông tin lý luận văn hóa, nghệ thuật và gia đình.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Cục Văn hóa cơ sở chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Viện Phim Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Cục Điện ảnh chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Nhà hát Cải lương Việt Nam chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

TUẤN MINH

;