Yên Bái: Xây dựng tủ sách “Học tập suốt đời” cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tinh Yên Bái, ngày 19-4, Thư viện tỉnh Yên Bái phối hợp với Đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp ra mắt tủ sách “Học tập suốt đời” tại Công ty TNHH Daeseung Global và Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An.

Các vị đại biểu tham quan tủ sách Học tập suốt đời tại Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An

Việc xây dựng tủ sách “Học tập suốt đời” tại Công ty TNHH Daeseung Global và Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An chính là để làm tốt việc triển khai các mô hình, dịch vụ hỗ trợ nhu cầu học tập suốt đời của công nhân lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. Đây là việc làm thiết thực để Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 cũng như góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Để thực hiện tốt chương trình phối hợp, Thư viện tỉnh sẽ hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và cách quản lý tủ sách cho người phụ trách tủ sách “Học tập suốt đời” của Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An và Công ty TNHH Daeseung Global.

Các đại biểu trao tặng quà cho công nhân, Thư viện tỉnh Yên Bái tặng sách cho Tủ sách Học tập suốt đời tại Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An

Thư viện tỉnh Yên Bái trao tặng sách cho Tủ sách Học tập suốt đời tại Công ty Daeseung Global

Trong dịp ra mắt hai Tủ sách “Học tập suốt đời”, Thư viện tỉnh Yên Bái đã trao tặng 400 bản sách trị giá 20.126.100 đồng làm vốn sách ban đầu để xây dựng hai tủ sách. Công đoàn các khu công nghiệp cũng trao tặng 15 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của 2 Công ty.

Hy vọng rằng, tủ sách “Học tập suốt đời” tại Công ty TNHH Daeseung Global, và Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An luôn được duy trì, phát triển và sẽ là địa chỉ quen thuộc với mỗi người công nhân trong công ty tìm đến đọc sách mỗi ngày, qua đó góp phần khuyến khích phát triển văn hóa đọc cho công nhân, góp phần lan tỏa tình yêu sách trong cộng đồng.

BÍCH LIÊN (Thư viện tỉnh Yên Bái)

;