Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)

 

Ngày 11/12/2021 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021); 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và trưng bày ảnh chuyên đề Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường.

Dự khai mạc triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường-Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở; Bảo tàng Hồ Chí Minh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An.

Triển lãm giới thiệu 72 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Thông qua hình ảnh và câu từ, các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm nhằm giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi. Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành tình cảm chân thành bằng những lời dạy, lời nhắc nhở ân cần với cán bộ, đảng viên và nhân dân qua các lần gặp gỡ, các bài nói chuyện, những bức thư, bức điện của Người. Từ những lời chỉ bảo ân cần đó, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc qua đó xây dựng và phát triển đất nước toàn diện, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới hiện nay.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội của nhân loại. Người không chỉ đem lại tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho dân tộc Việt Nam và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong dịp này, triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) được tổ chức tại 4 tỉnh, thành phố gồm: thị xã Sơn Tây (Hà Nội), tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An.

 

HÙNG THANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

 

;