Tổ chức trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học - 2024

Từ ngày 25 đến 31-5, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học - 2024 với sự tham dự của gần 30 tác giả. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã dự lễ khai mạc Trại sáng tác. Đây là hoạt động nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật.

Trại sáng tác do Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021; cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Đồng thời, thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ, thúc đẩy sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong dự khai mạc Trại sáng tác và tặng quà là 200 cuốn sách cho cán bộ, thủy thủ Hải quân tàu 286

Đây cũng là chương trình đầu tiên, cụ thể hóa Đề án số 939/QĐ-BVHTTDL ngày 22-4-2022 của Bộ VHTTDL về nâng cao năng lực sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Ban Tổ chức và các văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm

Thông qua trại viết, các văn nghệ sĩ sẽ có thêm kiến thức về các chuyên ngành văn học nghệ thuật, thực hiện tốt hơn chức năng thẩm định, đánh giá tác phẩm, tác giả; phát hiện các giá trị, các quy luật, dự báo, phát hiện cái mới; tham gia điều chỉnh, định hướng cho sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật, theo kịp thực tiễn sáng tác.

Trong khuôn khổ trại sáng tác, các văn nghệ sĩ có nhiều hoạt động như tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác; viết đề cương, bản thảo tại Nhà sáng tác Nha Trang; đi thực tế, tham quan  Học viện Hải quân và Tàu buồm 286, các khu di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Nha Trang.

THÁI AN

;