Chi bộ ấp Trường Thành B: Lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Chi bộ ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung sinh hoạt, phân công, đôn đốc, phát huy tính gương mẫu của đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Chi bộ ấp Trường Thành B họp định kỳ hằng tháng.

Chi bộ ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, là một trong những điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW. Sau khi quán triệt, đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đảng viên trong chi bộ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương. Đổi mới phong cách làm việc thiết thực, hiệu quả theo hướng gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm. Trong sinh hoạt, chi bộ có đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Từng cán bộ, đảng viên quyết tâm khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm trong tự phê bình và phê bình. Mạnh dạn đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo nhân dân duy trì hiệu quả 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) và đang hướng đến đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Ông Trần Văn On, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban nhân dân ấp cho biết: “Chi bộ ấp Trường Thành B có 27 đảng viên. Mặc dù lực lượng đảng viên mỏng, do có đảng viên thuộc diện miễn, hoãn và đảng viên trẻ đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp nhưng chất lượng đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM, chi bộ tập trung xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhân dân, đảm bảo sát với tình hình thực tế của ấp. Các chỉ thị, nghị quyết văn bản mới của cấp trên đều được chi bộ tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ đến đảng viên; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận thực hiện chủ trương, chính sách”. Xác định phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực để duy trì, củng cố các tiêu chí NTM, chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong ấp tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trước đây, người dân ấp Trường Thành B chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên thu nhập bấp bênh, mức sống thấp, nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Nhưng từ khi có Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, với tinh thần “Đảng viên đi trước”, nhiều đảng viên và gia đình đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, với hơn 414 ha diện tích sản xuất lúa. Chi bộ đã xây dựng mô hình “Cơ giới hóa trong nông nghiệp”, vận động bà con nông dân thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, phát triển mô hình nuôi chim trĩ, nuôi bò sinh sản, mô hình trồng bưởi da xanh, đưa màu xuống chân ruộng… từ đó, thu nhập của bà con tăng lên đáng kể, trung bình hơn 50 triệu đồng/người/năm, giúp địa phương giữ vững tiêu chí về thu nhập. Số hộ nghèo giảm từ 86/836 hộ (năm 2016) xuống còn 20/836 hộ (năm 2020) chưa kể đến các đối tượng bảo trợ xã hội. Kinh tế phát triển, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, đáp ứng và phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Ấp Trường Thành B được công nhận là ấp “Văn hóa nông thôn mới”. Trên 93% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa.

Ông Mai Văn Được, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trường Thành B cho biết: “Những năm qua, Mặt trận và các đoàn thể luôn phát huy tốt hai phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với 236 cuộc, gần 6.250 lượt người dự. Qua đó, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, vật kiến trúc, hoa màu đất đai để thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ dân sinh. 100% hộ dân làm đường vào nhà, chiều ngang tối thiểu 1m, bằng bê tông, gạch vỡ, đá dăm… 100% hộ dân làm hàng rào, cổng ngõ - tùy vào điều kiện cụ thể của mỗi gia đình mà hàng rào có thể là cây gỗ, tre, hoặc trồng cây râm bụt, có khu dân cư lại thống nhất một mô hình, nhằm đảm bảo vẻ mỹ quan. Nhân dân còn đóng góp tiền xây dựng cổng ấp văn hóa, lắp đặt đèn đường chiếu sáng có chiều dài 5,5km; xây dựng được 5 cây cầu giao thông nông thôn. Để hướng đến đạt chuẩn NTM  nâng cao, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong ấp còn tham gia đóng góp tiền sửa chữa cầu, nâng chất mặt đường, đóng góp ngày công lao động, giúp đỡ hộ nghèo… trị giá trên 1 tỷ đồng”.

Đảng viên Chi bộ ấp Trường Thành B đến từng nhà dân vận động thực hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa NTM

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ ấp Trường Thành B không chỉ biết khơi sức dân cùng chung sức xây dựng NTM, xây dựng làng quê từng bước giàu đẹp, văn minh mà còn cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành nghị quyết của chi bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong sinh hoạt hằng tháng, chi bộ đưa ra thảo luận, thống nhất, cởi mở và dân chủ, đề ra giải pháp, phân công nhiệm vụ, phân việc cụ thể cho từng đảng viên, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đặc biệt là thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Cấp ủy và đảng viên gương mẫu tự phê bình những hạn chế của bản thân, góp ý thẳng thắn các đảng viên có hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Sau tự phê bình và phê bình, đảng viên có kế hoạch, giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đó. Cụ thể hóa các chị thị, nghị quyết của Đảng và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, linh hoạt và khoa học trong phân công, đôn đốc, phát huy tính gương mẫu của đảng viên… là những việc làm thiết thực của chi bộ ấp Trường Thành B, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, không chỉ góp phần giữ vững các tiêu chí về xây dựng NTM, mà còn hướng đến đạt chuẩn NTM  nâng cao và kiểu mẫu.

    Đời sống của nhân dân ấp Trường Thành B ngày càng được nâng cao

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, chi bộ ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh được cấp trên đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chi bộ tiêu biểu và Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đặc biệt, Chi bộ đã được UBND huyện Long Phú tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Tác giả: Sóc Ca

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

 

;