Vĩnh Phúc: Xã Thái Hòa (Lập Thạch) khánh thành Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Ngày 6/12/2020,  xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch,  tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Chùa Long Đông Định. Chùa làng Đông Định còn gọi là chùa Thánh Long Tự, không rõ được xây dựng từ bao giờ, nhưng trong chùa còn một số pho tượng Phật cổ đặc biệt là quả chuông bằng đồng có niên đại khoảng trên 200 năm. Trải qua thăng trầm của lịch sử, chùa được nhân dân đóng góp tu sửa nhiều lần và được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 25/1/2014. Đầu năm 2020, nhân dân 4 thôn thuộc làng Đông Định lại  xin tu sửa lại chùa. Sau gần 9 tháng sửa chữa ngôi chùa đã trở nên khang trang. Chùa Lang Đông Định có tổng diện tích là  208,7 m2, với tổng trị giá xây dựng trên 1 tỷ đồng.

Chùa Long Đông Định là địa chỉ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài địa phương. Đồng thời góp phần ổn định về an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân.

Tác giả: Thanh Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 447, tháng 12-2020

;