Vĩnh Phúc: Lớp bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ quần chúng năm 2020

Ngày 9/10, tại UBND xã Văn Quán, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Lập Thạch và UBND xã Văn Quán bế giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ quần chúng cơ sở năm 2020.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nghệ thuật hát Văn, Chầu văn truyền thống; được học cách bố cục, dàn dựng chương trình, trích đoạn hầu đồng trong 36 giá hầu trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt. Đồng thời, được thực hành kỹ thuật thanh nhạc; bố cục, dàn dựng chương trình nghệ thuật; cách biên tập lời dẫn MC cho một hội nghị, chương trình văn hóa nghệ thuật; giới thiệu khái quát về một số tác giả tiêu biểu đã có đóng góp to lớn trong sáng tác những tác phẩm âm nhạc qua các thời kỳ kháng chiến và biểu diễn các làn điệu hát văn mới và Chầu văn… .

Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần trang bị những kiến thức cơ bản, bổ ích cho các học viên trong việc xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, giúp học viên thêm hiểu biết về các kỹ năng của nghệ thuật Hát văn – Chầu văn. … Đồng thời giúp mỗi học viên được giao lưu, học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Được sự quan tâm của Ban Tổ chức, sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân, nghệ sỹ, sự say mê của học viên nên kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu, được đánh giá xếp loại tốt. Tại buổi lễ, các học viên cũng đã báo cáo kết quả học tập của mình qua việc thể hiện các tiết mục hát Văn – Chầu văn được Ban Tổ chức và các đại biểu đánh giá cao.

Kết thúc thời gian học, các học viên được Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc cấp chứng nhận tham gia lớp hạt nhân văn nghệ quần chúng cơ sở.

Tác giả: Thanh Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 441, tháng 10-2020

;