• TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT > Tin trong nước

Gỡ điểm nghẽn để phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Tại Hội thảo khoa học toàn quốc Nhìn lại 15 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” được tổ chức tại Hà Nam (19-12-2022), các đại biểu đã trình bày những tham luận với nội dung phong phú, đóng góp nhiều giá trị về mặt lý luận và thực tiễn.

Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật

Ngày 19-12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương kết hợp với Tỉnh ủy Hà Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc Nhìn lại 15 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Cần tập trung và hoàn thiện 9 nhóm chính sách để tạo những bước đột phá cho phát triển văn hóa

Chiều 17-12, Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã bế mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, hoàn thành toàn bộ chương trình dự kiến đề ra. Trên cơ sở đó, Hội thảo đã đề xuất 9 nhóm chính sách lớn, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo những bước đột phá cho phát triển văn hóa.

Tập trung nguồn lực đầu tư cho văn hóa

Chiều 17-12, tiếp tục phiên toàn thể của Hội thảo Văn hóa 2022, đã diễn ra thảo luận bàn tròn về chủ đề: Nguồn lực đầu tư cho ngành Văn hóa với sự điều hành của Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Quang Minh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Thể chế, chính sách về văn hóa phải đầy đủ, kịp thời, đồng bộ

“Thể chế, chính sách về văn hóa phải đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, thực sự hiệu lực, hiệu quả, tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển văn hóa; phân cấp, phân quyền minh bạch, xác định rõ quyền hạn, nghĩa vụ của các chủ thể thực hiện; quy định rõ trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực”, - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo Văn hóa 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, tỉnh Bắc Ninh đồng chủ trì tổ chức ngày 17-12.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững

Tại Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn nhân lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, tỉnh Bắc Ninh là các cơ quan đồng chủ trì tổ chức Hội thảo. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu tham luận “Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa” tại Hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Tại Hội thảo Văn hóa 2022, trong phiên chuyên đề, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày tham luận: Chủ trương, đường lối của Đảng và một số định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”. Trong đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Hội thảo Văn hóa 2022: Đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực phát triển văn hoá

Sáng ngày 17-12, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức.Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 -2027 đã diễn ra từ ngày 14 đến 16-12-2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, tham gia Đoàn Chủ tịch và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Những kỳ vọng hướng tới Hội thảo Văn hóa 2022

Với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn nhân lực cho phát triển văn hóa” , Hội thảo Văn hóa 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, tỉnh Bắc Ninh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17-12, mang lại nhiều kỳ vọng cho những người hoạt động trong ngành Văn hóa . Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trước thềm hội thảo.